artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej (Kadencja 2018-2023)

1. Chyra Józef- Przewodniczący Komisji
2. Kotowicz Tomasz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Bednarek Artur- członek
4. Sławuta Przemysław- członek