artykuł nr 1

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Kadencja 2018-2023)

1. Kotowicz Tomasz- Przewodniczący Komisji
2. Ślusarczyk Jan- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Brzęczek Szczepan- członek
4. Idasz Grzegorz- członek
5. Sroka Ksenia- członek