artykuł nr 1

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (Kadencja 2018-2023)

1. Sroka Ksenia- Przewodnicząca Komisji
2. Sławuta Przemysław- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Chyra Józef- członek
4. Sośniak Paweł- członek
5. Zając Dariusz- członek