artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Opatów w sprawie podziału gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Gminy Opatów w sprawie podziału gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - do konsultacji.

artykuł nr 2

Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

  Przedstawiamy projekt uchwały Rady Gminy Opatów w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. - celem zapoznania się. Uchwała w przedstawionym zakresie będzie podjęta na Sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu 2009 r.