artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

85/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: sosna szt. 1 i dąb szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 100 i 40cm, rosnących na działce nr 788 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.103.2013

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 3.01.2014r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

85/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: sosna szt. 1 i dąb szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 100 i 40cm, rosnących na działce nr 788 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.103.2013

4.

Data złożenia

30.12.2013r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

84/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 240, 260 i 180cm, rosnących na działce nr 21/2 w miejscowości Iwanowice Małe.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.102.2013

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 3.01.2014r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

84/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 240, 260 i 180cm, rosnących na działce nr 21/2 w miejscowości Iwanowice Małe.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.102.2013

4.

Data złożenia

30.12.2013r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

75/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: jesion szt. 6 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 121, 150, 150, 185, 142 i 185cm rosnących w  pasie drogowym drogi powiatowej nr  2037S w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.93.2013

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 31.12.2013r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19

42 – 100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag