artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,...

Wykaz Nr 1/2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach dot. przystąpieniea do przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczenieami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, Gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie".

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach odnośnie wystąpienia o opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczenieami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, Gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie"

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach odnośnie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczenieami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, Gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie"

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach odnośnie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczenieami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, Gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie".