artykuł nr 1

Rok 2014

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 15/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok 442 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 14/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 13/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 602 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 12/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 11/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2022 519 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 10/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 9/IV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 8/III/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Złochowice 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 7/III/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 6/III/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 5/II/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego Rady Gminy podróży służbowych 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 4/II/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów i określenia przedmiotu działania komisji 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 3/II/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 2/I/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 1/I/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatów 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Rok 2014

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 231/LXI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 230/LXI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 229/LXI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 228/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmiany projektu planu aglomeracji Opatów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 227/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 430 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 226/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 225/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 224/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 223/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 222/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 216/LIX/2014 z dnia 23 października 2014 r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 221/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 215/LIX/2014 z dnia 23 października 2014 r. 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 220/LX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 214/LIX/2014 z dnia 23 października 2014 r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 219/LVIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 218/LVIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 217 /LVIII/ /2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 216/LIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 215/LIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 214/LIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 213/LVII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Stawiamy na rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 212/LVI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 211/LVI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 2010/LV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 209/LV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Opatów na lata 2014-2022 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 208/LV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 207/LIV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2013 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 206/LIV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2013 rok 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 205/LIV/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 204/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Waleńczów w gminie Opatów 493 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 203/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu konkursowego pt. "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 202/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 201/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 191/LI/2014 Rady Gminy Opatów dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 200/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Opatów 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 199/LIII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 198/LII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 197/LII/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 196/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 195/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 194/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231§1 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej na rzecz samoistnego posiadacza nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Opatów 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 193/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 192/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 191/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 190/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 189/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 188/LI/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian do uchwaly budżetowej na 2014 rok 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 187/L/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu systemowego pt.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Opatów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opatów na lata 2014 - 2018 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 185/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 184/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 183/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 182 /XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do uchwały budżetowej na 2014 rok załącznika określającego wielkość przychodów i rozchodów 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer