artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków w m. Iwanowice Duże gm Opatów