artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

10/2017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • żywotnik (tuja) szt. 18 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 50, 83, 161, 60, 62, 70, 84, 117, 74, 57, 60, 143, 120, 59, 80, 113, 80 i 122cm oraz cis szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm – 54 i 60cm, rosnących na działce nr 1004 w miejscowości Złochowice.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.41.2017

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 2.01.2018r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Rzymsko-Katolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Złochowice, ul. Kościelna 1

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

10/2017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • żywotnik (tuja) szt. 18 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 50, 83, 161, 60, 62, 70, 84, 117, 74, 57, 60, 143, 120, 59, 80, 113, 80 i 122cm oraz cis szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm – 54 i 60cm, rosnących na działce nr 1004 w miejscowości Złochowice.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.41.2017

4.

Data złożenia

21.12.2017r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia Rzymsko-Katolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Złochowice, ul. Kościelna 1

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

9/2017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • modrzew szt. 7 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 110, 112, 93, 73, 105, 133, 113cm rosnących na działce nr 882 w miejscowości Złochowice.
  • modrzew szt. 38 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 58, 72, 98, 99, 94, 78, 73, 85, 82, 71, 60, 87, 89, 61, 61, 90, 102, 88, 52, 62, 123, 121, 57, 90, 44, 56, 79, 109, 107, 73, 121, 86, 99, 80, 63, 51, 87 i 110cm, cyprysik Lawsona szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm – 114cm, dąb szypułkowy szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 68 i 99cm oraz dąb bezszypułkowy szt. 11 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm – 60cm, rosnących na działce nr 1004 w miejscowości Złochowice.

 

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.27.2017

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 8.11.2017r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Rzymsko-Katolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Złochowice, ul. Kościelna 1

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

9/2017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • modrzew szt. 7 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 110, 112, 93, 73, 105, 133, 113cm rosnących na działce nr 882 w miejscowości Złochowice.
  • modrzew szt. 38 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 58, 72, 98, 99, 94, 78, 73, 85, 82, 71, 60, 87, 89, 61, 61, 90, 102, 88, 52, 62, 123, 121, 57, 90, 44, 56, 79, 109, 107, 73, 121, 86, 99, 80, 63, 51, 87 i 110cm, cyprysik Lawsona szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm – 114cm, dąb szypułkowy szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 68 i 99cm oraz dąb bezszypułkowy szt. 11 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm – 60cm, rosnących na działce nr 1004 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.27.2017

4.

Data złożenia

31.10.2017r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia Rzymsko-Katolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Złochowice, ul. Kościelna 1

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

8/2017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szypułkowy szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 230, 240 i 210cm rosnących na działce nr 184 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.18.2017

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 3.10.2017r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag