artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

12/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • dąb szypułkowy szt. 1 i jesion szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 125cm i 99, 102, 84, 103cm, rosnących na działce nr 121/1 w miejscowości Iwanowice Małe.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.63.2019

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 16.12.2019r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kuźniczka 32

42-152 Opatów

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

11/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • dąb szypułkowy szt. 1 i jesion szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 125cm i 99, 102, 84, 103cm, rosnących na działce nr 121/1 w miejscowości Iwanowice Małe.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.63.2019

4.

Data złożenia

4.12.2019r.

5.

Dane wnioskodawcy

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kuźniczka 32

42-152 Opatów

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag.

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

10/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • robinia akacjowa szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 98, 58 i 55cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2039S w Opatowie.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.28.2019

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 2.07.2019r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

9/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • jesion szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 220cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2039S w Złochowicach – ul. Długa.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.27.2019

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 24.06.2019r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

8/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • robinia akacjowa szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 98, 58 i 55cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2039S w Opatowie.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.28.2019

4.

Data złożenia

22.05.2019r.

5.

Dane wnioskodawcy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag