artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

14/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • topola kanadyjska szt. 1 i klon zwyczajny szt.1 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 320 i 130cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2076S w Iwanowicach Dużych.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.70.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 1.03.2021r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

 13/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

dąb szypułkowy – szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 210, 180 i 180cm, rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 184, obręb Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.69.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 21.01.2021r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia  Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

12/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 210, 180 i 180cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 184 obręb Wilkowiecko.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.69.2020

4.

Data złożenia

22.12.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

11/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • topola szt. 1 i klon szt.1 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 320 i 130cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2076S w Iwanowicach Dużych.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.70.2020

4.

Data złożenia

23.12.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

10/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • jesion wyniosły szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 188 i 112cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2076S w Iwanowicach Nabokowie.
  •  

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.45.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 23.11.2020r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag