artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z dniem 19 stycznia 2021r. prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność RSP w Waleńczowie.