artykuł nr 1

DECYZJA

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

3/2023

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: olcha szt. 9 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 244, 230, 123, 135, 98, 196, 116, 115 i 164 cm, rosnących na działce nr 634/3 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.56.2023

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 31.10.2023 r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

WNIOSEK

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

3/2023

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: olcha szt. 9 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 244, 230, 123, 135, 98, 196, 116, 115 i 164 cm, rosnących na działce nr 634/3 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.56.2023

4.

Data złożenia

23.10.2023 r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

DECYZJA

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

2/2023

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: wiąz – szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 70, 65 i 68cm, rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 882, obręb Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.38.2023

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 29.08.2023 r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia  Katolicka PW Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

WNIOSEK

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

2/2023

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: wiąz – szt. 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 70, 65 i 68cm, rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 882, obręb Złochowice

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.38.2023

4.

Data złożenia

29.08.2023 r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka PW Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

DECYZJA

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

1/2023

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 122, 140 cm oraz olcha szt. 7 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 183, 115, 146, 113, 123, 127, 137 cm, rosnących na działce nr 634/3 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.11.2023

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 28.02.2023 r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

9.

Uwagi

Bez uwag