artykuł nr 1

Obwieszczenie Marszałek Województwa Śląskiego, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole”, wszczęte na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Obwieszczenie Marszałek Województwa Śląskiego, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole”, wszczęte na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w m. Konstancin - Jeziorna, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole"