artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2023r., poz. 1680 z późn.zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości poniższe obwieszczenie.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu 10.04.2024 r. decyzji znak: OSW.6220.2.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu 10.04.2024 r. decyzji znak: OSW.6220.2.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla miejscowości Iwanowice-Naboków, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie"

artykuł nr 3

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.20.13.2023.AM.31 i nr WOOŚ.420.13.2023.AM.32 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole"
 

artykuł nr 4

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla miejscowości Iwanowice - Naboków gm. Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.