artykuł nr 1

Wyniki postępowania - Przebudowa odcinka drogi...

Wyniki postępowania - Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól nr 664 020S (D-1145) w miejscowości Wilkowiecko, gmina Opatów
artykuł nr 2

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól nr 664...

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól nr 664 020S (D-1145) w miejscowości Wilkowiecku, gmina Opatów
artykuł nr 3

Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika rolniczego...

Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika rolniczego kołowego wraz z nowym wozem asenizacyjnym o poj. znamionowej pomiędzy 6000 l a 7000 l dla Gminy Opatów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Operacja pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez zakup sprzętu do wywozu ścieków z terenów nieskanali...