artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi Kierownika Projektupt.: "Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi Kierownika Projektu pt.:  „Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Kierownika Projektu "Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów"

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Kierownika Projektu „Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów”