artykuł nr 1

Wykaz Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy

WYKAZ nr 4/2019 – Wykaz nieruchomości, będących własnością gminy opatów, przeznaczonych do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 2

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych...

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych Nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Opatów
artykuł nr 3

Wykaz Nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

artykuł nr 4

Wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

obrazek

Wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

artykuł nr 5

Wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

Wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy