artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

artykuł nr 2

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

artykuł nr 3

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031S (nr ewid. dz. 421) w Zwierzyńcu Pierwszym, gmina Opatów

artykuł nr 4

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

artykuł nr 5

ZPU.271.3.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów