artykuł nr 1

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWIE