artykuł nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opatowie

Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
tel. 34 319-60-93
 
Biuro ZGKiM w Opatowie
Budynek Banku Spółdzielczego
ul. Kuźniczka 31
tel. 34 319-62-59
e-mail: zgkim.opatow@gmail.com
https://zgkimopatow.naszbip.pl


Kierownik ZGKiM - Robert Puchała - tel. 34 319 62 59

Główny Księgowy - Andrzej Obersztyn - tel. 34 319 62 59

Inspektor - Marta Świerczewska - tel. 34 319 62 59

Konserwator urządzeń wodociągowych - Bogdan Włodarek - tel. 668 608 658

Inkasent - Piotr Gaj - tel. 668 609 015

Obsługa techniczna oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków

- Rafał Desperak, Robert Strzelec - tel. 696 667 781

Inkasent - Wojciech Sroka - tel. 534 266 650

Dostępne kategorie:
Informacje