artykuł nr 1

Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

artykuł nr 2

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

artykuł nr 3

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Granica dochodu uprawniającego do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł netto na osobę.

artykuł nr 4

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Nowy okres zasiłkowy 01.11.2021 - 31.10.2022

Rok bazowy 2020

 

Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego:

674 zł netto miesięcznie na osobę lub

764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

 

 

Okres zasiłkowy 01.11.2020 - 31.10.2021

Rok bazowy 2019

 

Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego:

674 zł netto miesięcznie na osobę lub

764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

 

Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 270,33 zł miesięcznie

 

artykuł nr 5

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Granica dochodu uprawniającego do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1922 zł netto na osobę.