artykuł nr 1

Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze działania delegatury KBW w Częstochowie

artykuł nr 2

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

artykuł nr 3

Zaproszenie wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych

Zaproszenie wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych.

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie podziału gminy Opatów na obwody głosowania

Uchwała Nr 129/XXXV/2013 z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała NR 197/LII/2014 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie NR DCZ.712-1/2012 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.