artykuł nr 1

Wyniki Wyborów z terenu Gminy Opatów

artykuł nr 2

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Opatów

  Informuje, że spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Opatowie
ul. Kościuszki nr 27 - pokój nr 2 w dniach

od 21 września do 30 września 2011 r.
w każdy dzień roboczy w godzinach od 7³º do 15³º.

 

Udostępnienie spisu wyborców na pisemny wniosek wyborcy, dostępny poniżej w artykule "Rejestr i Spis Wyborców"

 

artykuł nr 3

Rejestr i Spis Wyborców

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Opatów w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.