artykuł nr 1

Wyniki Wyborów

artykuł nr 2

Ukonstytuowane składy OKW

artykuł nr 3

Komunikat

Wójt Gminy Opatów
zawiadamia

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 ze zm.)
spis wyborców udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego
w Urzędzie Gminy w Opatowie ul. Kościuszki 27 pokój nr 2 w dniach
od 27 października do 07 listopada 2014 r.
w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30
artykuł nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Opatów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.