artykuł nr 1

Informacja o pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obwodowe Komisja ds. Referendum
nr 1 w Opatowie
nr 2 w Opatowie
nr 3 w Iwanowicach Dużych
nr 4 w Waleńczowie
nr 5 w Wilkowiecku
nr 6 w Złochowicach
nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym

w dniu referendum- 6 września 2015 roku- rozpoczynają pracę od godz. 5.00

Lokale wyborcze czynne od godz. 6.00

artykuł nr 2

Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum

artykuł nr 4

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

artykuł nr 5

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

 

    Na podstawie § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym Wójt Gminy w Opatowie zawiadamia, że w dniach od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r., każdy zainteresowany może sprawdzić  w Urzędzie Gminy Opatów  (pokój nr 2), czy został ujęty w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
    Udostępnienie spisu osób uprawnionych do wglądu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.