artykuł nr 1

Komunikat

  Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż w dniu 25 października nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00).
  W związku z powyższym prosimy mieć na uwadze ten fakt, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 2

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze
nr 1 w Opatowie
nr 2 w Opatowie
nr 3 w Iwanowicach Dużych
nr 4 w Waleńczowie
nr 5 w Wilkowiecku
nr 6 w Złochowicach
nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym

w dniu Wyborów - 25 października 2015 roku- rozpoczynają pracę od godz. 6.00

Lokale wyborcze czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00

artykuł nr 3

Ukonstytuowane Składy Obwodowych Komisji Wyborczej

artykuł nr 4

Zarządzenia w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczej

artykuł nr 5

Szkolenie członków OKW

  W dniu 20.10.2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 w świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Kuźniczka 32, odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.