artykuł nr 1

Wyniki wyborów

artykuł nr 2

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze:

Nr 1 w Opatowie,
Nr 2 w Opatowie,
Nr 3 w Iwanowicach Dużych,
Nr 4 w Waleńczowie,
Nr 5 w Wilkowiecku,
Nr 6 w Złochowicach,
Nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym,

 

informują, że w dniu wyborów samorządowych  

  – 21 października 2018 roku – 

rozpoczynają pracę od godz. 6.00

 

 Lokale wyborcze czynne

 od godz. 7.00 do godz. 21.00

artykuł nr 3

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 4

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 4 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatów oraz o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Opatów, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

artykuł nr 5

Skład Gminnej Komisji Wyborczej