artykuł nr 1

Wyniki

artykuł nr 2

Informacja o pracy komisji obwodowych

Obwodowe Komisje Wyborcze
w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019r. -
rozpoczynają w swoich lokalach wyborczych pracę od godz. 6.00

artykuł nr 3

Składy Komisji Obwodowych

Składy Komisji Obwodowych w Gminie Opatów

artykuł nr 4

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

artykuł nr 5

Komunikat o sporządzeniu spisu wyborców

 KOMUNIKAT
o sporządzeniu spisu wyborców

 

Na podstawie  art. 36 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  ( Dz. U. z 2019 r, poz. 684)

Wójt Gminy Opatów
zawiadamia

o sporządzeniu spisu wyborców  na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Pomiędzy   06  a 20 maja 2019 r., w godzinach od 7³º do 15³º  każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Opatów pokój nr 2 czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Opatów
(-) mgr inż. Bogdan Sośniak