artykuł nr 1

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 2

Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 3

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 września 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 września 2023 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminu losowań kandydatów składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

artykuł nr 5

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2023r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez Okręgową Komisje Wyborczą w Częstochowie