artykuł nr 1

Wnioski dotyczące zagospodarowania pasa drogowego i usuwania drzew z terenu nieruchomości