artykuł nr 1

Rozkłady jazdy w gminnych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej