Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 13:23

Rok 2023

Protokół nr LIII/2023

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 08:45

Rok 2023

Protokół nr LII/2023

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 08:41

Rok 2023

Rok 2023

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2023-02-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 12:19

Rok 2023

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych ...

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-10 12:14

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 53/2023 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania LIII ZWY...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 11:20

Budżet

BUDŻET GMINY

Utworzony: 2009-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 10:37

Usuwanie drzew - 2023 rok

DECYZJA

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 1/2023 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 122, 140 cm oraz olcha szt. 7 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 183, 115, 146, 113, 123, 127, 137 cm, rosnących na działce nr 634/3 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.11.2023 4. Miejsce i data wydania Opatów, 28.02.2023 r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 11:40

Usuwanie drzew - 2023 rok

WNIOSEK

Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1. Nr wpisu 1/2023 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 122, 140 cm oraz olcha szt. 7 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 183, 115, 146, 113, 123, 127, 137 cm, rosnących na działce nr 634/3 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.11.2023 4. Data złożenia 21.02.2023 r. 5. Dane wnioskodawcy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku 6. Wyszc...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 12:44

Rok 2023

Wykazy nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do dzierżawy ...

WYKAZ nr 2/2023 – Wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat . WYKAZ nr 3/2023 – Wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat.

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 09:07

Rok 2023

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie

Wójt Gminy Opatów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie ul. T. Kościuszki 1, 42-152 Opatów.

Utworzony: 2023-02-16 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 14:26

Rok 2023

Protokół nr L/2023

Utworzony: 2023-02-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 09:23

Rok 2023

Protokół nr LI/2023

Utworzony: 2023-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 09:20

Rok 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kul...

Wójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 15:07

Rok 2023

Konsultacje z mieszkańcami gminy Opatów dotyczące zmian do statutów sołectw gminy Op...

Utworzony: 2023-02-24 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 14:25

Rok 2023

Konsultacje z mieszkańcami gminy Opatów dotyczące zmian do statutów sołectw gminy Op...

Utworzony: 2023-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-02-24 15:46

Ogłoszenie przetargów 2023 rok

ZPU 271.4.2023 Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, oprogramowania w zakresie r...

Pełna dokumentacja przetargu jest dostępna na platformie zakupowej

Utworzony: 2023-02-22 | Zmodyfikowany: 2023-02-22 12:53

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 52/2023 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania LII ZWYC...

Utworzony: 2023-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-02-17 13:43

Rok 2022

Rok 2022

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2022-02-11 | Zmodyfikowany: 2023-02-16 11:53

Informacje

UCHWAŁA NR 191/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie Re...

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2023-02-16 07:50