główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO OGÓLNA

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat.

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego