główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO OGÓLNA

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników sesji Rady Gminy w Opatowie, w związku z rejestracją obrazu i dźwięku

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawców o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego