główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenckie 2020

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzec...

Na podstawie art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego oraz Uchwały nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządz...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 00:28

2. Godziny urzędowania

GODZINY URZĘDOWANIA

Urząd Gminy w Opatowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 42 - 152 Opatów Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 15.30 Wtorek 7.30 - 17.00 Środa 7.30 - 15.30 Czwartek 7.30 - 15.30 Piątek 7.30 - 14.00 Kontakt: tel.: 48 (034) 319-60-33 48 (034) 319-60-93 fax : 48 (034) 319-60-81 email: sekretariat@opatow.gmina.pl

Utworzony: 2003-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 00:24

3. Rok 2020

Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na ter...

Ogłoszenie nr 504526-N-2020 z dnia 2020-01-21 r. Gmina Opatów: Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest współfinansowa...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 11:59

4. Rok 2020

Dostawa i montaż kotłów na biomasę wykorzystujących odnawialne źródła energii na ter...

Ogłoszenie nr 504591-N-2020 z dnia 2020-01-21 r. Gmina Opatów: Dostawa i montaż kotłów na biomasę wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest współfinansowane w ramac...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 11:57

5. Rok 2020

Przebudowa drogi gminnej nr 664013S (dz. nr 43/5), ul. Długa w miejscowości Iwanowic...

Ogłoszenie nr 520559-N-2020 z dnia 2020-03-06 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 664013S (dz. nr 43/5), ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Przebudowa drogi gminnej nr 664013S (dz. nr 43/5), ul. Długa w miejscowości Iwanowic...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 12:08

6. Wybory Prezydenckie 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne u...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 15:11

7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko, ul. Podleśna, gm. Opatów

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 00:11

8. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres zasiłkowy 01.10.2019 - 30.09.2020 Rok bazowy 2018 Granica dochodu uprawniającego do funduszu alimentacyjnego: 800 zł netto miesięcznie na osobę Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2018 wynosi 226,25zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 10:08

9. Wnioski/Formularze do pobrania

Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 10:03

10. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 01.11.2019 - 31.10.2020 Rok bazowy 2018 Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego: 674 zł netto miesięcznie na osobę lub 764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2018 wynosi 226,25zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 09:52

11. Informacje

Informacja o jakości wody w 2019 r. na ternie gminy Opatów.

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 13:17

12. Informacje

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OPATOWIE BĘDZIE CZYNNY ZDALNIE!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OPATOWIE BĘDZIE CZYNNY ZDALNIE! Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Wyjątkiem są ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, które oczywiście nadal pracują, by w miarę możliwości pomagać mieszkańcom Gminy Opatów, jak również innym potrzebującym. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozum...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 20:48

13. Rok 2020

Protokół nr XVIII/2020

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 10:53

14. Rok 2020

Protokół nr XVII/2020

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 10:51

15. Rok 2020

Protokół nr XVI/2020

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 10:49

16. Rok 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:37

17. Rok 2019

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-10 15:57

18. Dane podstawowe

Komunikat

Informuję wszystkich Petentów Urzędu Gminy w Opatowie, że od dnia 1 kwietnia 2020r. zmianie ulegają godziny otwarcia Urzędu Gminy w Opatowie mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów na następujące: Poniedziałek 730-1530 Wtorek 730-1700 Środa 730-1530 Czwartek 730-1530 Piątek 730-1400 Wójt Gminy Opatów mgr inż. Bogdan Sośniak

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 11:21

19. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 18/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVIII ZW...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 11:51

20. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 10:07