główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:30

2. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 1/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 190, 140 i 170cm, rosnących na działce nr 184 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.6.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 6.02.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa Złochowice, ul. Kościelna 1 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Opatów ul. Kośc...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 10:13

3. Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 ...

Utworzony: 2012-01-25 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 15:04

4. Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2018 zawarte są w UCHWALE NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 14:54

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków-Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 14:39

6. Plan zamówień publicznych na 2018 rok.

Plan zamówień publicznych na 2018 rok.

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 11:57

7. Rok 2017

Rok 2017

Utworzony: 2017-04-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 09:25

8. Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA (Kadencja 2014-2018)

1. Chyra Józef - Przewodniczący 2. Pośpiech Robert - Z-ca Przewodniczącego 3. Floriański Mieczysław - członek 4. Kotowicz Tomasz - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 09:20

9. Usuwanie drzew - 2018 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1. Nr wpisu 2/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 190, 140 i 170cm, rosnących na działce nr 184 w miejscowości Wilkowiecko 3. Znak sprawy DŁ.6131.6.2018 4. Data złożenia 26.01.2018r. 5. Dane wnioskodawcy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Załącznik mapowy 7. Nazwa organu – adresata wniosku Wójt Gminy Opatów u...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 09:14

10. Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2...

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian. 1. Ślusarczyk Jan - Przewodniczący 2. Heluszka Jacek - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Biernacki Leszek - członek 5. Floriański Mieczysław - członek 6. Grzyb Mirosław - członek 7. Grzyb Stanisław - członek 8. Kotowicz Tomasz - członek 9. Zając Dariusz - członek 10. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 14:35

11. Informacje

Informacja o jakości wody w 2017 r. na ternie gminy Opatów.

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 09:15

12. Usuwanie drzew - 2018 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Nr wpisu 1/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: jesion szt. 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 89cm, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej nr 639041S – ul. Kuźniczka w Krzepicach (numer ewidencyjny działki – 1235). 3. Znak sprawy DŁ.6131.2.2018 4. Data złożenia 3.01.2018r. 5. Dane wnioskodawcy Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice 6. Wyszczególnienie załączników do...

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2018-01-24 14:35

13. Sesje

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencj...

Utworzony: 2014-11-25 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 12:55

14. Budżet

BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Opatów na rok 2018 określa UCHWAŁA NR 171/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2018 rok

Utworzony: 2009-02-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 11:39

15. Plan zamówień publicznych na 2017 rok.

Plan zamówień publicznych na 2017 rok.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 09:45

16. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (Kadencja 2014-2018)

1. Rojszczyk Piotr - Przewodniczący 2. Grzyb Mirosław - Z-ca Przewodniczącego 3. Chyra Józef - członek 4. Heluszka Jacek - członek 5. Łacny Witold - członek 6. Pośpiech Robert - członek 7. Szewczuk Mirosław - członek 8. Zając Dariusz - członek 9. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 09:02

17. Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2018 rok wynikają z UCHWALE NR 159/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r. Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych (DR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY...

Utworzony: 2003-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:25

18. Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok zawarte są w UCHWALE NR 160/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:22

19. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2014-2018)

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący 2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Rojszczyk Piotr - członek 5. Szewczuk Mirosław - członek 6. Ślusarczyk Jan - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 12:02

20. Rok 2017

Rok 2017

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Utworzony: 2017-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 10:09