główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują: na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna; na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat; na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej; na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych a...

Utworzony: 2013-05-31 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 09:14

2. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres zasiłkowy 01.10.2020 - 30.09.2021 Rok bazowy 2019 Granica dochodu uprawniającego do funduszu alimentacyjnego: 900 zł netto miesięcznie na osobę Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2018 wynosi 226,25zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 09:12

3. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 01.11.2020 - 31.10.2021 Rok bazowy 2019 Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego: 674 zł netto miesięcznie na osobę lub 764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2018 wynosi 226,25zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 09:10

4. Kontrole

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2...

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2020 r.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 12:30

5. Rok 2020

Rok 2020

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 08:59

6. Skarbnik

SKARBNIK GMINY OPATÓW

Funkcję Skarbnika Gminy pełni - Martyna Drzazga-Soboniak tel.(034) 319 60 93 e-mail: skarbnik@opatow.gmina.pl Do zadań Skarbnika należy w szczególności: zapewnienie dyscypliny finansowej budżetu, zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw dotyczących: a) gospodarki budżetowej i finansowej gminy, b) wymiaru i poboru zobowiązań, należności pieniężnych podatków i opłat administracyjnych, c) obsługi finansowo księgowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Szkół Podstawowych, Publiczneg...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 16:55

7. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

GMINA OPATÓW Rodzaj gmina wiejska Lokalizacja woj. śląskie pow. kłobucki Adres ul. Tadeusza Kościuszki 27 42-152 Opatów Kontakt tel.: (34) 319 60 33 (34) 319 60 93 fax: (34) 319 60 81 email: sekretariat@opatow.gmina.pl WWW www.opatow.gmina.pl Wójt Gminy mgr inż. Bogdan Sośniak email: wojt@opatow.gmina.pl Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Szewczuk email: sekretariat@opatow.gmina.pl Sekretarz Gminy mgr Jerzy Szyja email: sekretarz@opatow.gmina.pl Skarbnik Gminy Martyna Drzazga-Soboniak email:...

Utworzony: 2006-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 16:52

8. Rada Gminy

Rada Gminy

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 16:19

9. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 08:46

10. Rok 2020

Protokół nr XX/2020

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 08:38

11. Rok 2020

Protokół nr XIX/2020

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 08:32

12. Rok 2020

Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z bud...

Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2020 r. Opatów, 10.07.2020 r. ZPU 271.7.2020 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 1. Zamawiający Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel./fax: 34 3196093/ 3196081, ...

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 13:16

13. Wójt

Wójt

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 11:46

14. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 11:23

15. Urząd

Urząd

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 11:13

16. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 10:02

17. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 005S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 15:42

18. Rok 2020

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 15:00

19. za rok 2019

Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w fundus...

Sprawozdania finansowe za 2019 rok (wszystkie jednostki): Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 13:50

20. Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenta RP 2020 - Serwis Informacyjny PKW

WYBORY PREZYDENTA RP 2020 - SERWIS INFORMACYJNY PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/pl

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 10:51