główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja radnego Dariusza Zająca dot. przedstawienia wykazu nauczycieli zatrudni...

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 11:59

2. Rok 2019

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie - cały etat

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:35

3. Rok 2019

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednos...

Ogłoszenie nr 559577-N-2019 z dnia 2019-06-12 r. Gmina Opatów: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, ...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 11:26

4. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 9/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania IX ZWYCZA...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 09:30

5. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 08:39

6. Petycje - 2019r.

Petycja dot. modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem paliw ekologicznych

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 14:45

7. Petycje - 2019r.

Petycja dot. redukcji kosztów związanych z korzystanie z usług telekomunikacyjnych

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 14:36

8. Raport o stanie gminy

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie ...

Na sesji Rady Gminy Opatów, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 1400 w sali budynku przy ul. Kościuszki nr 1, Wójt Gminy Opatów przedstawi raport o stanie gminy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów (http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=841&x=71&n_id=2713). Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przedmiotowy raport obejmuje po...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 08:15

9. Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 15:10

10. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych mieszkańców, stron i uczes...

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 08:17

11. Informacje

O K Ó L N I K zakaz podlewania wszelkich upraw, napełniania basenów wodą z wodociągu...

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OPATOWIE Data: 06-06-2019 O K Ó L N I K Podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z trwającymi upałami – wprowadzam z dniem 6 czerwca 2019 r. w godzinach od 600 do 2200 aż do odwołania zakaz podlewania wszelkich upraw, napełniania basenów wodą z wodociągu gminnego. Jednocześnie przypominam, że pobieranie wody z hydrantów przeciwpożarowych do innych celów jest wykroczeniem i podlega karze przed Sądem Grodzkim. Robert Puchała Kierowni...

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 13:22

12. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 12:50

13. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 12:23

14. Urząd

Urząd

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 10:57

15. Rok 2019

Protokół nr VII/2019

Utworzony: 2019-04-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:24

16. Rok 2019

Protokół nr VI/2019

Utworzony: 2019-03-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:22

17. Rok 2019

Protokół nr VIII/2019

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:21

18. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wyniki

Wyniki Wyborów do PE 2019 https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/240605

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 08:13

19. Opatów

OPATÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWIE Siedziba szkoły Opatów, ul. Kościuszki 1 42-152 Opatów tel. (34) 319-60-15 email: opatowszkola@op.pl Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Opatów, ul. Szkolna 5 42-152 Opatów tel. (34) 319-61-09 Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Barbara PALIWODA

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-27 14:09

20. Wybory ławników

Wybory ławników na kandecję 2020-2023

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Opatów, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników, w związku z tym można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-27 13:30