główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Regulamin

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.8 Wójta Gminy Opatów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:27

2. Regulamin

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 0120.1.12.2016 Wójta Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów.

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:21

3. Regulamin

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.6.2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Opatów

Utworzony: 2016-07-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:09

4. Struktura Urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Utworzony: 2003-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 14:53

5. Sesje

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencj...

Utworzony: 2014-11-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:04

6. Rok 2017

Rok 2017

Utworzony: 2017-04-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 11:08

7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok

Obwieszczenie z decyzją odmowną w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Obwieszczenie z decyzją odmowną w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań.

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 14:57

8. Rok 2017

Rok 2017

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Utworzony: 2017-02-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 15:31

9. Dane podstawowe

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Opatowie

Informuję, iż zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz.922 tekst jednolity/ : administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem(np. ustawa z...

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 14:47

10. Rada Gminy

Rada Gminy

Utworzony: 2017-06-06 | Zmodyfikowany: 2017-09-04 13:55

11. Wójt

Wójt

Utworzony: 2017-09-04 | Zmodyfikowany: 2017-09-04 13:52

12. Rok 2017

Wyniki postępowania - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 004S Złochowice - Wale...

. Gmina Opatów ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów Tel./faks 34 319 60 93/ 34 319 60 81 ZPU 271.3.2017 Opatów dn. 31.08.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 004S Złochowice – Waleńczów, g...

Utworzony: 2017-08-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-31 11:39

13. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2016

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-28 15:39

14. Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ogólny opis Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: Uczniom szkół publicznych ...

Utworzony: 2014-09-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-28 15:35

15. Usuwanie drzew - 2017 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 7/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 20 o obwodach pni mierzonych na wysokości 5cm: 156, 195, 169, 139, 219, 153, 190, 250, 160, 166, 127, 158, 160, 197, 252, 193, 186, 162, 184 i 183cm rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 639041S – ul. Częstochowska w Krzepicach (numer ewidencyjny działki – 1649/1). 3. Znak sprawy DŁ.6131.14.2017 4. Data złożenia 11.08.2017r. 5. Dan...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:19

16. Usuwanie drzew - 2017 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 6/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: sosna – szt. 39 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 68, 67, 66, 62, 74, 68, 51, 52, 59, 74, 72, 68, 76, 51, 78, 79, 84, 58, 72, 70, 74, 70, 60, 58, 57, 55, 59, 75, 61, 55, 56, 64, 60, 68, 52, 51, 64, 68 i 70cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 90, 91/2, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/3, 158/4 i 159/1, obręb Złochowice. 3. Znak sprawy D...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:15

17. Usuwanie drzew - 2017 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 6/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: sosna – szt. 39 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 68, 67, 66, 62, 74, 68, 51, 52, 59, 74, 72, 68, 76, 51, 78, 79, 84, 58, 72, 70, 74, 70, 60, 58, 57, 55, 59, 75, 61, 55, 56, 64, 60, 68, 52, 51, 64, 68 i 70cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 90, 91/2, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/3, 158/4 i 1...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:14

18. Usuwanie drzew - 2017 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1. Nr wpisu 5/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa – szt. 17 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 82cm, 92cm, 98cm, 80cm, 83cm, 104cm, 112cm, 162cm, 104cm, 138cm, 88cm, 97cm, 108cm, 174cm, 87cm, 165cm, 74cm rosnących w ciągu drogi gminnej nr 639042S w miejscowości Krzepice, ul. Kościuszki oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1593 obręb Krzepice lipa – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:08

19. Usuwanie drzew - 2017 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 5/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa – szt. 17 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 82cm, 92cm, 98cm, 80cm, 83cm, 104cm, 112cm, 162cm, 104cm, 138cm, 88cm, 97cm, 108cm, 174cm, 87cm, 165cm, 74cm rosnących w ciągu drogi gminnej nr 639042S w miejscowości Krzepice, ul. Kościuszki oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1593 obręb Krzepice lipa – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 95...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:08

20. Usuwanie drzew - 2017 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 4/2017 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: modrzew szt. 97 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 88, 79, 91, 98, 97,92, 87, 72, 68, 81, 79, 59, 68, 62, 66, 72, 73, 80, 84, 71, 85, 82, 73, 67, 101, 106, 94, 97, 81, 72, 63, 57, 59, 68, 80, 57, 75, 100, 93, 86, 55, 67, 76, 80, 63, 78, 86, 88, 94, 76, 89, 90, 62, 67, 58, 84, 87, 76, 71, 64, 69, 80, 72, 80, 91, 88, 72, 83, 92, 83, 93, 84, 73, 61, 57, 75, 79, 84, 83, 76, 95, 97, 83, 87,...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 10:58