główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Usuwanie drzew - 2021 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 2/2021 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: lipa – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 200cm, rosnącego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 483/4, obręb Złochowice 3. Znak sprawy DŁ.6131.15.2021 4. Miejsce i data wydania Opatów, dnia 2.03.2021r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt G...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 09:03

2. Usuwanie drzew - 2020 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 14/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: topola kanadyjska szt. 1 i klon zwyczajny szt.1 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 320 i 130cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2076S w Iwanowicach Dużych. 3. Znak sprawy DŁ.6131.70.2020 4. Miejsce i data wydania Opatów, 1.03.2021r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Powiatowy Zarząd Dróg ul. Zamkowa 19 42-100 Kłobuck 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 07:40

3. Godziny urzędowania

GODZINY URZĘDOWANIA

Urząd Gminy w Opatowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 42 - 152 Opatów Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 15.30 Wtorek 7.30 - 15.30 Środa 7.30 - 15.30 Czwartek 7.30 - 15.30 Piątek 7.30 - 15.30 Kontakt: tel.: 48 (034) 319-60-33 48 (034) 319-60-93 fax : 48 (034) 319-60-81 email: sekretariat@opatow.gmina.pl

Utworzony: 2003-06-18 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 14:36

4. Usuwanie drzew - 2021 rok

WNIOSEK

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 1/2021 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: lipa – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 200cm, rosnącego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 483/4, obręb Złochowice 3. Znak sprawy DŁ.6131.15.2021 4. Data złożenia 24.02.2021r. 5. Dane wnioskodawcy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Zał...

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 09:19

5. Rok 2021

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2021 roku

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 15:42

6. Opatów

OPATÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWIE Opatów, ul. Szkolna 5 42-152 Opatów tel. (34) 319-61-09 Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Barbara PALIWODA

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 15:49

7. Wilkowiecko

WILKOWIECKO

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWIECKU Wilkowiecko, ul. Szkolna 1, 42-152 Opatów tel. (034) 318-71-12 Funkcję p.o. Dyrektora Szkoły pełni Maciej MOŃKA

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 15:39

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWIE Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 1 42-152 Opatów tel. (034) 319-61-04 fax (034) 319-61-04 email: bibliotekaopatow@o2.pl www.opatow.naszabiblioteka.com Funkcję Dyrektora Biblioteki pełni Halina CHAZY Godziny otwarcia: Poniedziałek 08.00 - 18.00 Wtorek 08.00 - 16.00 Środa 08.00 - 18.00 Czwartek 08.00 - 17.00 Piątek 08.00 - 16.00 Filia w Złochowicach ul. Wesoła 3 42-151 Złochowice Godziny otwarcia: Wtorek 08.00 - 16.00 Środa 11.00 - 16.00 Czwartek 08.00 - 1...

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 15:27

9. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok

Obwieszczenie

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 12:08

10. Wnioski/Formularze do pobrania

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 14:40

11. Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 11:41

12. Rok 2021

Protokół nr XXV/2021

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 12:48

13. Rok 2020

Protokół nr XXIV/2020

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 10:56

14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27 42-152 Opatów tel. 34 319-60-93 Biuro ZGKiM w Opatowie Budynek Banku Spółdzielczego ul. Kuźniczka 31 tel. 34 319-62-59 e-mail: zgkim.opatow@gmail.com https://zgkimopatow.naszbip.pl Kierownik ZGKiM - Robert Puchała - tel. 34 319 62 59 Główny Księgowy - Andrzej Obersztyn - tel. 34 319 62 59 Podinspektor - Marta Świerczewska - tel. 34 319 62 59 Konserwator urządzeń wodociągowych - Bogdan Włodarek - tel. 66...

Utworzony: 2008-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 11:27

15. Informacje

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 ...

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 10:39

16. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 ...

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 10:26

17. Opłata adiacencka

Opłata adiacencka

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 09:02

18. Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021

Nabór na rachmistrza spisowego w NSP 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. Wójt Gminy Bogdan Sośniak - Gminny Komisarz Spisowy w gminie Opatów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie p...

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 12:44

19. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-01-28 12:35

20. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 25/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXV ZWYC...

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-28 12:33