główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2022-23 do kotłowni olejowej w Szkole Podsta...

Przedmiotem zapytania jest dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2022-23 do kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Utworzony: 2022-08-08 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 09:47

2. Rok 2022

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolny...

Przedmiotem zapytania jest dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolnym 2022/2023

Utworzony: 2022-08-08 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 09:45

3. Rok 2022

Protokół nr XLI/2022

Utworzony: 2022-07-15 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 08:02

4. Rok 2022

Protokół nr XLII/2022

Utworzony: 2022-08-05 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 07:59

5. Petycje - 2022r.

Petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 14:59

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok

Zawiadomienie Burmistrza Kłobuckiego o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społec...

Zawiadomienie Burmistrza Kłobuckiego o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej farm infrastrukturą".

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 14:22

7. Rok 2022

Rok 2022

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2022-02-11 | Zmodyfikowany: 2022-07-29 12:16

8. Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów

Opatów, 28.06.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie dokonano z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. I. Zamawiający: Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel. 34 3196093, fax: 34 3196081, e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl, www.opatow.gmina.pl, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzi...

Utworzony: 2022-06-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-29 10:52

9. Usuwanie drzew - 2022 rok

DECYZJA

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 4/2022 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 8 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 75, 85, 107, 116, 102, 112, 80, 98 i 93cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2036S (działka o numerze ewidencyjnym nr 414/3) w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, jesion wyniosły szt. 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 164cm rosnący w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2019S (działka o numerze ewidencyjnym nr 542/6)...

Utworzony: 2022-07-29 | Zmodyfikowany: 2022-07-29 08:30

10. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 09:36

11. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 42/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XLII ZWY...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 09:34

12. Rok 2022

Prace remontowe w SP Złochowice

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w SP Złochowice zgodnie z załączonym przedmiarem

Utworzony: 2022-07-05 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 14:19

13. Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Demontaż/zb...

Opatów, 23.06.2022 r. ZPU 271.7.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. 1. Zamawiający Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel./fax: 34 3196093/ 3196081, e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl, zaprasza do złożenia ofert na: „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwieni...

Utworzony: 2022-06-23 | Zmodyfikowany: 2022-07-26 10:50

14. Rok 2022

Protokół nr XL/2022

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-07-15 08:01

15. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 41/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XLI ZWYC...

Utworzony: 2022-07-06 | Zmodyfikowany: 2022-07-06 12:46

16. Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 23:13

17. Rok 2022

Wykaz nr 3/2022 - wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczo...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 14:42

18. Rok 2022

Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, sta...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 14:39

19. Rok 2022

Zapytanie dotyczące dostawy środków czystości do gminnych szkół podstawowych w III k...

Przedmiotem zapytania jest dostawa środków czystości do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 09:37

20. Rok 2022

Zapytanie dotyczące dostawy artykułów biurowych do gminnych szkół podstawowych w III...

Przedmiotem zapytania są dostawy artykułów biurowych do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 09:20