główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Przebudowa odcinka drogi gminnej 664 004S - 664063S (numery ewidencyjne działek 1059...

Ogłoszenie nr 577138-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Opatów: Przebudowa odcinka drogi gminnej 664 004S – 664063S (numery ewidencyjne działek 1059, 629, 612) Złochowice – Waleńczów, gmina Opatów. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Przebudowa odcinka drogi gmin...

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 11:38

2. Rok 2018

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanow...

Ogłoszenie nr 587928-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Gmina Opatów: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ...

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 11:19

3. Wybory Samorządowe 2018

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad...

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 10:14

4. Rok 2018

Emisja Obligacji

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 10:00

5. Rok 2018

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/pose...

Ogłoszenie nr 576121-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. Gmina Opatów: Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać s...

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 12:02

6. Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2...

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian. 1. Ślusarczyk Jan - Przewodniczący 2. Heluszka Jacek - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Biernacki Leszek - członek 5. Floriański Mieczysław - członek 6. Grzyb Mirosław - członek 7. Grzyb Stanisław - członek 8. Kotowicz Tomasz - członek 9. Zając Dariusz - członek 10. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 08:39

7. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2014-2018)

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący 2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Rojszczyk Piotr - członek 5. Szewczuk Mirosław - członek 6. Ślusarczyk Jan - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 08:39

8. Wybory Samorządowe 2018

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podzia...

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 10:54

9. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27; konta...

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 14:14

10. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 13:46

11. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 13:46

12. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 13:45

13. Rok 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Zakładzie Go...

Opatów, dnia 05.07.2018 r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatow...

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 09:19

14. Usuwanie drzew - 2018 rok

Dezyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 4/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: modrzew szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 106cm, rosnącego na działce nr 448/4 w miejscowości Złochowice. 3. Znak sprawy DŁ.6131.28.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 4.06.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Opatów ul. Kościuszki 27 42-152 Opatów 7. Miejsc...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:08

15. Usuwanie drzew - 2018 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 5/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: wierzba szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 375, 170, 180 i 160cm, brzoza szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 65cm, rosnących na działce nr 948/2 w miejscowości Waleńczów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.30.2018 4. Data złożenia 18.06.2018r. 5. Dane wnioskodawcy P.P.H. „SAGAN” Spółka Jawna ul. 11 Listopada 24 42-100 Kłobuck...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:06

16. Rok 2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie

Wójt Gminy Opatów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie ul. T. Kościuszki 1, 42-152 Opatów.

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 15:52

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2018r., to data początku składania wniosków o: świadczenia wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+" świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2018r. zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2018r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie nie...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 14:56

18. Rok 2018

PROTOKÓŁ nr XLV/2018

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 13:05

19. Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA (Kadencja 2014-2018)

1. Chyra Józef - Przewodniczący 2. Pośpiech Robert - Z-ca Przewodniczącego 3. Floriański Mieczysław - członek 4. Kotowicz Tomasz - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 13:04

20. Rok 2018

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 11:59