główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Protokół nr XI/2019

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 11:55

2. Rok 2019

Protokół nr X/2019

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 11:51

3. Rok 2019

Wyniki postępowania - Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S (numery ewidencyjne dział...

Opatów, dnia 16.10.2019 r. ZPU 271.9.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY WYKONAWCY POSTĘPOWANIA ZPU 271.9.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S (numery ewidencyjne działek: 2358, 1475, 1927/5, 1933, 1927/3, 1926/8, 1898, 1926/6, 19...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 10:06

4. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Informacja o pracy komisji obwodowych

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019r - rozpoczynają w swoich lokalach wyborczych pracę od godz. 600 Lokale wyborcze czynne w godz. 7.00 - 21.00

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 14:48

5. Rok 2019

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych Nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych Nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Opatów

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 14:04

6. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Składy obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 10:35

7. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 08:06

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 12:35

9. Regulamin

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.21.2018 Wójta Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 14:26

10. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S (numery ewidencyjne działek: 2358, 1475, 1927/5...

Ogłoszenie nr 601588-N-2019 z dnia 2019-09-24 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S (numery ewidencyjne działek: 2358, 1475, 1927/5, 1933, 1927/3, 1926/8, 1898, 1926/6, 1926/4, 1899 obręb Iwanowice Duże) – ul. Miodowa w miejscowości Iwanowice Małe, gmina Opatów. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Uni...

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 10:51

11. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 12:22

12. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Komunikat

Wójt Gminy Opatów zawiadamia Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) spis wyborców udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w Urzędzie Gminy w Opatowie ul. Kościuszki nr 27 - pokój nr 2 w dniach: od 20 września do 4 października 2019 r. w każdy dzień roboczy w godzinach od 7³º do 15³º. Wójt Gminy Opatów (-) mgr inż. Bogdan Sośniak

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 10:27

13. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019 w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 09:40

14. Rok 2019

Wyniki postępowania - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 053 S - ulica Wilcze D...

Opatów, dnia 25.09.2019 r. ZPU 271.8.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 053 S – ulica Wilcze Doły w Wilkowiecku, gmina Opatów”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: RAFAL...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 12:52

15. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 11/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XI ZWYCZ...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 11:26

16. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWIE Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 1 42-152 Opatów tel. (034) 319-61-04 fax (034) 319-61-04 email: bibliotekaopatow@o2.pl www.opatow.naszabiblioteka.com Funkcję Dyrektora Biblioteki pełni Halina CHAZY

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 14:24

17. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Postanowienia nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 wrz...

Utworzony: 2019-09-21 | Zmodyfikowany: 2019-09-21 23:05

18. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 wrz...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 16:02

19. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne u...

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Opatów z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 09:57

20. Rok 2019

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 12:29