główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Regulamin

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:54

2. Struktura Urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Utworzony: 2003-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:51

3. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 17/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVII NAD...

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 13:16

4. Usuwanie drzew - 2020 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 4/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 65, 95, 80 i 95cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 264/4 obręb Waleńczów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.8.2020 4. Miejsce i data wydania Opatów, 12.02.2020r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Waleńczowie ul. Szkolna 11 42-15...

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 08:45

5. Usuwanie drzew - 2020 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 3/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 65, 95, 80 i 95cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 264/4 obręb Waleńczów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.8.2020 4. Data złożenia 12.02.2020r. 5. Dane wnioskodawcy Parafia Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Waleńczowie ul. Szkolna 11 42-1...

Utworzony: 2020-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 12:22

6. Usuwanie drzew - 2020 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 2/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: topola – szt. 7 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 153, 116, 164, 110, 137, 130 i 169cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 155/1, 156/1, 157/1, 158/3, 158/4 i 159/1 obręb Złochowice. 3. Znak sprawy DŁ.6131.3.2020 4. Miejsce i data wydania Opatów, 5.02.2020r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „...

Utworzony: 2020-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 11:21

7. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 09:20

8. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Opatów w związ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Opatów w związku z pozyskiwaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że: A...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 10:20

9. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat.

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 10:11

10. Rok 2020

Protokół nr XV/2020

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 08:47

11. Rok 2020

Protokół nr XVI/2020

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 08:42

12. Rok 2020

Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do spr...

Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 15:55

13. Rok 2020

Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na ter...

Ogłoszenie nr 504526-N-2020 z dnia 2020-01-21 r. Gmina Opatów: Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest współfinansowa...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 08:24

14. Rok 2020

Dostawa i montaż kotłów na biomasę wykorzystujących odnawialne źródła energii na ter...

Ogłoszenie nr 504591-N-2020 z dnia 2020-01-21 r. Gmina Opatów: Dostawa i montaż kotłów na biomasę wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest współfinansowane w ramac...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 07:39

15. Usuwanie drzew - 2020 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 1/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: topola – szt. 7 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 153, 116, 164, 110, 137, 130 i 169cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 155/1, 156/1, 157/1, 158/3, 158/4 i 159/1 obręb Złochowice. 3. Znak sprawy DŁ.6131.3.2020 4. Data złożenia 27.01.2020r. 5. Dane wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego &bdqu...

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 10:13

16. Rok 2020

Wykaz nr 1/2020 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do dzi...

Wykaz nr 1/2020 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Utworzony: 2020-01-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-31 14:27

17. Kontrole

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5...

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 28 lipca 2017 r.

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:42

18. Kontrole

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1...

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:33

19. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 16/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVI ZWYC...

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 12:13

20. Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., W terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 ...

Utworzony: 2012-01-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 09:05