główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 2/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 190, 140 i 170cm, rosnących na działce nr 184 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.6.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 6.02.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Opatów ul. Kościuszki 27 42-152 Opatów 7. Miejsce p...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:38

2. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 7/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa szt. 1, topola osika szt. 2, robinia akacjowa szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 268, 170, 214, 290, 120 i 95, rosnących na działce nr 634/3 i 635 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.67.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 3.12.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku 6. Nazwa organu, który wydał de...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:36

3. Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2019 zawarte są w UCHWALE NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 15:49

4. Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok zawarte są w UCHWALE NR 223/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 15:47

5. Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynikają z UCHWALE NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r. Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych (DR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GM...

Utworzony: 2003-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 15:46

6. Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Skład Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (Kadencja 2018-2023)

1. Idasz Grzegorz - Przewodniczący Komisji 2. Grzyb Stanisław - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Pośpiech Robert - członek 4. Sendal Henryk - członek 5. Sośniak Paweł - członek

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:51

7. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Kadencja 2018-2023)

1. Kotowicz Tomasz - Przewodniczący Komisji 2. Ślusarczyk Jan - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Brzęczek Szczepan - członek 4. Idasz Grzegorz - członek 5. Sroka Ksenia - członek

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:50

8. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (Kadencja 2018-2023)

1. Sroka Ksenia - Przewodnicząca Komisji 2. Sławuta Przemysław - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Chyra Józef - członek 4. Sośniak Paweł - członek 5. Zając Dariusz - członek

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:50

9. Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej (Kadencja 2018-2023)

1. Chyra Józef - Przewodniczący Komisji 2. Kotowicz Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Bednarek Artur - członek 4. Sławuta Przemysław - członek

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:48

10. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na wspólne posiedzenie komisji RG

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:41

11. Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG)

Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG)

Komisje Rady (Kadencja 2010-2014) (Kadencja 2014-2018)

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 11:31

12. Rok 2018

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 10:25

13. Rok 2018

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 09:58

14. Usuwanie drzew - 2018 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1. Nr wpisu 7/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa szt. 1, topola osika szt. 2, robinia akacjowa szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 268, 170, 214, 290, 120 i 95, rosnących na działce nr 634/3 i 635 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.67.2018 4. Data złożenia 23.11.2018r. 5. Dane wnioskodawcy Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Załączni...

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 14:40

15. Rok 2018

PROTOKÓŁ nr II/2018

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 12:16

16. Rok 2018

PROTOKÓŁ nr I/2018

Zmiana do protokołu: Radny Andrzej Zalski zgłosił wniosek aby protokół pkt 4 uzupełnić o słowa: " radni po wypowiedzeniu słowa "ślubuję" mogli dodać "tak mi Dopomóż Bóg". Za przyjęciem wniosku do protokołu głosowało 3 radnych, 1 był przeciwny , 12 radnych wstrzymało się od głosu. W zawiązku z tym do protokołu w pkt 4 dodaje się zdanie "część radnych po wypowiedzeniu słowa „ślubuję” dodali frazę: :"Tak mi Dopomóż Bóg"

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 08:46

17. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania II zwycz...

Utworzony: 2018-11-21 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 08:45

18. Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów

Komunikat dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Opatów

KOMUNIKAT dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Opatów W związku z nowelizacją ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 tekst jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130), na podstawie art. 20 ust.1 b cyt. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminn...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 15:27

19. Rada Gminy

RADA GMINY

Rada Gminy Opatów jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu.

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 12:23

20. Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów

Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 11:52