główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i...

Za udostępnienie danych osobowych pobiera się oplatę w wysokości 31 zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Kasa Urzędu Gminy w Opatowie, pokój nr 1, Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 -15.30 Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Krzepice /Oddział Opatów/ Nr konta: 50 82501013 2101 0000 0013 0002

Utworzony: 2013-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 15:01

2. Meldunki

MELDUNKI

Informacja o możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu: Podczas dokonywania zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego istnieje możliwość automatycznego wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.). ZAMELDOWANIE Jakie dokumenty? Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu c...

Utworzony: 2003-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:52

3. Dowody osobiste

EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE

Dowód osobisty - e-dowód Uwaga! Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować na jednej kartce formatu A4 - dwustronnie, w niezmienionej formie. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekroczenia granic niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do...

Utworzony: 2003-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:37

4. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 15/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XV ZWYCZ...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:21

5. Gospodarka Odpadami

Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunal...

Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Opatów

Utworzony: 2011-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:20

6. Gospodarka Odpadami

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Utworzony: 2014-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:14

7. Rok 2019

Protokół nr XIV/2019

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 09:22

8. Rok 2019

Protokół nr XIII/2019

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 09:07

9. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 15:20

10. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 11:25

11. Informacje o polowaniach zbiorowych

Informacje o polowaniach zbiorowych

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 13:19

12. Informacje

Informacja o stawkach taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie informuje o stawkach taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie informuje, że stawka za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych na terenie Gminy Opatów zwiększona została z dotychczasowej 3,70 zł o 1,00 zł, tj. 4,70 zł netto + VAT za 1 m³ odprowadzanych ścieków w związku z obniżeniem dotacji przedmiotowej do 1 m&su...

Utworzony: 2019-12-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-27 11:32

13. Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2020 zawarte są w UCHWALE NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 09:21

14. Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2020 rok wynikają z UCHWAŁY 68/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

Utworzony: 2003-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 09:18

15. Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zawarte są w UCHWALE NR 67/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 09:12

16. Rok 2019

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-18 14:03

17. Usuwanie drzew - 2019 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 12/2019 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szypułkowy szt. 1 i jesion szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 125cm i 99, 102, 84, 103cm, rosnących na działce nr 121/1 w miejscowości Iwanowice Małe. 3. Znak sprawy DŁ.6131.63.2019 4. Miejsce i data wydania Opatów, 16.12.2019r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kuźniczka 32 42-152 Opatów 6. Nazwa organu, który w...

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 14:10

18. Usuwanie drzew - 2019 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 11/2019 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szypułkowy szt. 1 i jesion szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 125cm i 99, 102, 84, 103cm, rosnących na działce nr 121/1 w miejscowości Iwanowice Małe. 3. Znak sprawy DŁ.6131.63.2019 4. Data złożenia 4.12.2019r. 5. Dane wnioskodawcy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kuźniczka 32 42-152 Opatów 6. Wyszczególnienie załą...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 11:08

19. Rok 2019

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 09:34

20. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 14/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIV ZWYC...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 11:39