główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Usuwanie drzew - 2020 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 9/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion wyniosły szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 188 i 112cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2076S w Iwanowicach Nabokowie. 3. Znak sprawy DŁ.6131.45.2020 4. Data złożenia 9.10.2020r. 5. Dane wnioskodawcy Powiatowy Zarząd Dróg ul. Zamkowa 19 42-100 Kłobuck 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Załącznik mapowy. 7. Nazwa ...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 08:11

2. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 14:34

3. Usuwanie drzew - 2020 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 8/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: topola osika – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm – 79cm, rosnącego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 928/24, obręb Opatów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.46.2020 4. Miejsce i data wydania Opatów, 5.10.2020r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Firma Usługowo – Handlowa „TANC” Spółka Jawna w Waleńczowie 6. Nazwa organu, który wyd...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 14:44

4. Informacje o polowaniach zbiorowych

Informacje o polowaniach zbiorowych

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:33

5. Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Utworzony: 2020-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 14:43

6. Usuwanie drzew - 2020 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 7/2020 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: topola osika – szt. 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm – 79cm, rosnącego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 928/24, obręb Opatów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.46.2020 4. Data złożenia 21.09.2020r. 5. Dane wnioskodawcy Firma Usługowo – Handlowa „TANC” Spółka Jawna w Waleńczowie 6. Wyszczególnienie załą...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:13

7. Rok 2020

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 14:46

8. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres zasiłkowy 01.10.2020 - 30.09.2021 Rok bazowy 2019 Granica dochodu uprawniającego do funduszu alimentacyjnego: 900 zł netto miesięcznie na osobę Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 270,33zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 13:34

9. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 01.11.2020 - 31.10.2021 Rok bazowy 2019 Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego: 674 zł netto miesięcznie na osobę lub 764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 270,33 zł miesięcznie

Utworzony: 2012-01-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 13:29

10. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Gminy Opatów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatów Dane teleadresowe jednostki: Urząd Gminy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27 42-152 Opatów tel. 43 3196093 e- mail: sekre...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 15:49

11. Rok 2020

Protokół nr XXI/2020

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 10:03

12. Rok 2020

Protokół nr XX/2020

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 10:01

13. Rok 2020

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S (numer ewidencyjny działki 1154) w Wilk...

Ogłoszenie nr 575899-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. Gmina Opatów: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S (numer ewidencyjny działki 1154) w Wilkowiecku, Gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz...

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 10:10

14. Rok 2020

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 012S - ul. Nadrzeczna w miejscowości Opatów,...

Ogłoszenie nr 575802-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. Gmina Opatów: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 012S - ul. Nadrzeczna w miejscowości Opatów, Gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonaw...

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 10:07

15. Rok 2020

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów,...

Ogłoszenie nr 575861-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. Gmina Opatów: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów, Gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonaw...

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 09:27

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Program "Dobry Start"

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów. Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż ...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 08:03

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2020r., to data początku składania wniosków o: świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2020r. zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2020r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, świadczenie z rzą...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 08:01

18. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 21/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXI ZWYC...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 07:51

19. Kierownictwo

Kierownictwo

Funkcję Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty pełni MIRON ROMAŃSKI

Utworzony: 2010-12-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 13:35

20. Rok 2020

Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły Podstawowej w Waleńczowie

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia: "Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły Podstawowej w Waleńczowie”

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 13:32