główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 12:03

2. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja radnego Dariusza Zająca dot. odbierania ścieków przez Zakład Komunalny ...

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 10:54

3. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie radnego Andrzeja Zalskiego dot. udostępnienia informacji na temat wydatkow...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 08:31

4. Rada Gminy

Rada Gminy

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 13:04

5. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytania radnego Andrzeja Zalskiego dot. umożliwienia zakupu przez Szkołę Podstawow...

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 11:11

6. Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2019 zawarte są w UCHWALE NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 13:52

7. Petycje - 2019r.

Petycja w sprawie budowy wodociągu na ulicy Zakrzewskiej w Waleńczowie

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 12:48

8. Rok 2019

Protokół nr IV/2019

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 09:46

9. Rok 2018

Protokół nr III/2018

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 09:42

10.

Zawiadomienie na posiedzenie komisji RG

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 08:48

11. Plan zamówień publicznych na 2019 rok.

Plan zamówień publicznych na 2019 rok.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-01-30 11:39

12. Rada Gminy

RADA GMINY

Rada Gminy Opatów jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu.

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 11:01

13. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja radnego Przemysława Sławuty dot. kosztów utrzymania poszczególnych szkó...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 09:17

14. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytania radnego Andrzeja Zalskiego dot. udostępnienia umowy, na mocy której działa...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 16:00

15. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie radnego Dariusza Zająca dot. budowy wodociągu na ul. Zakrzewskiej w Waleńc...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 15:46

16. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie radnego Andrzeja Zalskiego dot. udostępnienia kopii protokołu odbioru inwe...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 14:07

17. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie radnego Andrzeja Zalskiego dot. przekazania arkuszy organizacyjnych wszyst...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 13:56

18.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Okres zasiłkowy 01.10.2018 - 30.09.2019 Rok bazowy 2017 Granica dochodu uprawniającego do świadczenia wychowawczego: 800 zł netto miesięcznie na osobę lub 1200 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2017 wynosi 283,25zł miesięcznie.

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 09:47

19.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka)

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 08:03

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Informacja dot. sposobu kontaktu ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotyczący...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, Śląski Urząd Wojewódzki udostępnia numery telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu k...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 16:04