główna zawartość
artykuł nr 1

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

1. Referat Finansowy.

2. Urząd Stanu Cywilnego.

3. Samodzielne stanowiska pracy.

Dostępne podkategorie:
Referaty Urzędu