główna zawartość
artykuł nr 1

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2014-2018)

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

 

1. Ślusarczyk Jan

- Przewodniczący
2. Heluszka Jacek- Z-ca Przewodniczącego
3. Bednarek Artur- członek
4. Biernacki Leszek- członek
5. Floriański Mieczysław- członek
6. Grzyb Mirosław- członek
7. Grzyb Stanisław- członek
8. Kotowicz Tomasz - członek
9. Zając Dariusz- członek
10. Zalski Andrzej- członek
Załączniki:
Plan pracy Komisji na 2018r 346.994 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 16 stycznia 2018 roku 126.531 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 8 lutego 2018 roku 125.861 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 17 kwietnia 2018 roku 127.021 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 8 czerwca 2018 roku 125.762 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 19 czerwca 2018 roku 126.549 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 20 lipca 2018 roku 126.314 KB
Plan pracy komisji na 2017 rok 304.713 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 26 stycznia 2017 roku 139.335 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 21 marca 2017 roku 140.245 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 10 maja 2017 roku 142.410 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 13 czerwca 2017 roku 139.853 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 25 lipca 2017 roku 137.886 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 27 października 2017 roku 138.817 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 8 listopada 2017r 138.965 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 7 grudnia 2017 r 127.801 KB
Plan pracy komisji na 2016 rok 304.360 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 11 lutego 2016 roku 172.507 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 30 maja 2016 roku 144.104 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 13 czerwca 2016 roku 141.718 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 13 października 2016 roku 139.345 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 9 listopada 2016 roku 220.675 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 7 grudnia 2016 roku 142.670 KB
Plan pracy komisji na 2015 rok 92.488 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji na dzień 25 lutego 2015r 169.516 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji na dzień 3 czerwca 2015r 168.646 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 28 grudnia 2015 roku 170.784 KB
artykuł nr 2

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2010-2014)

1. Olczyk Ryszard- Przewodniczący
2. Biernacki Leszek- Zastępca Przewodniczącego
3. Augustyniak Marzena- członek
4. Floriański Mieczysław- członek
5. Grzeliński Władysław- członek
6. Kasprzak Henryk- członek
7. Macherzyński Tomasz- członek
8. Polis Eugeniusz- członek
9. Zając Dariusz - członek