główna zawartość
artykuł nr 1

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2014-2018)

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

 

1. Ślusarczyk Jan

- Przewodniczący
2. Heluszka Jacek- Z-ca Przewodniczącego
3. Bednarek Artur- członek
4. Biernacki Leszek- członek
5. Floriański Mieczysław- członek
6. Grzyb Mirosław- członek
7. Grzyb Stanisław- członek
8. Kotowicz Tomasz - członek
9. Zając Dariusz- członek
10. Zalski Andrzej- członek
artykuł nr 2

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2010-2014)

1. Olczyk Ryszard- Przewodniczący
2. Biernacki Leszek- Zastępca Przewodniczącego
3. Augustyniak Marzena- członek
4. Floriański Mieczysław- członek
5. Grzeliński Władysław- członek
6. Kasprzak Henryk- członek
7. Macherzyński Tomasz- członek
8. Polis Eugeniusz- członek
9. Zając Dariusz - członek