główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Opatów na rok 2021 określa

UCHWAŁA NR 137/XXIV/2020
RADY GMINY OPATÓW
z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2021 rok