główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Opatów na rok 2018 określa

UCHWAŁA NR 171/XXXVIII/2017
RADY GMINY OPATÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2018 rok