główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Opatów na rok 2020 określa

UCHWAŁA NR 74/XIV/2019
RADY GMINY OPATÓW
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2020 rok