główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Opatów na rok 2017 określa

UCHWAŁA NR 120/XXVIII/2016
RADY GMINY OPATÓW
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2017 rok