główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.14.2017 Wójta Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 2

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 0120.1.12.2016 Wójta Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów.

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.8 Wójta Gminy Opatów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 4

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.6.2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 5

Zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

Zarządzenie Nr 120.1.4.2013 Wójta Gminy Opatów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów