główna zawartość
artykuł nr 1

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
wynikają z:

  • ustaw o ordynacji podatkowej
  • ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym
  • uchwał Rady Gminy Opatów

 

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolny oraz ustawie o podatku leśnym, które wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.1045 ). Szczegóły w załączniku poniżej.