główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

1/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • klon jesionolistny szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 118cm,

rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2037S w Zwierzyńcu Pierwszym – ul. Nowa.

 

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.4.2019

4.

Data złożenia

18.01.2019r.

5.

Dane wnioskodawcy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag