główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa

Sprawozdania finansowe za 2018 rok (wszystkie jednostki):

  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Zestawienie zmian w funduszu,
  • Informacja dodatkowa
Dostępne kategorie:
za rok 2019
za rok 2018