główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń...

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Opatów dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Opatów raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

artykuł nr 2

Raport o stanie gminy za 2018 rok