główna zawartość
artykuł nr 1

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2016 - Kryteria dochodowe

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016


Pomoc kierowana jest do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Dlatego pomoc trafiać będzie do ograniczonej liczby osób w najtrudniejszej sytuacji, w sposób intensywny i stanowić będzie systematyczne wsparcie. Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystana z pomocy społecznej.
 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których kierowana będzie pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • pozostałe osoby spełniające kryteria określone w pkt. 11 do wytycznych tj.:
  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej t.j: 1268 zł dla osoby samotne gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

KRYTERIA DOCHODOWE:

  • 1268 zł dla osoby samotne gospodarującej,
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie.


WYTYCZNE Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej  i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnośćiowa  2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016-  wg stanu na 28.12.2016r.

artykuł nr 2

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby które otrzymują skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w okresie od sierpnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku.

Paczki żywnościowe składają się z artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych:
- artykuły skrobiowe: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki;
- artykuły mleczne: mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający;
- artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe;
- artykuły mięsne: gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa;
- cukier biały;
- tłuszcze: olej rzepakowy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogą również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informujemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa realizowana w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statutu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi 951zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację rodzinną, dochodową i zdrowotną należy udokumentować a po dokonaniu oceny przez pracownika socjalnego zostaje wydane skierowanie.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie objął wsparciem żywnościowym 198 osób.

artykuł nr 3

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Logotyp programu
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się  realizacja Podprogramu 2015 w ramach którego osoby najbardziej  potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również  możliwości uczestniczenia w różnych dziedzinach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Opatowie, osoby które otrzymają  skierowanie z Ośrodka  Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające  ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco.
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryterium kwalifikowalności do statusu osoby  najbardziej potrzebującej,
tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria  określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 684 zł dla osoby w rodzinie), na  podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego  w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 jest kontynuacją  Podprogramu 2014r. w ramach którego  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie objął wsparciem  żywnościowym  187 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.