główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2019 roku (28.10.2019r.)

Opatów 28.10.2019r.


Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2019 roku.


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
  • roczna – 5.178,16 zł (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy).
  • miesięczna – 431,51 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).
  1. Statystyczna liczba dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r. wyniosła - 199 dzieci, natomiast na dzień 30 września 2019r. wyniosła – 186 dzieci.

 

Wójt Gminy Opatów

Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2019 roku

Opatów 29.03.2019r.

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
  • roczna – 4.866,90 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
  • miesięczna – 405,58 zł (słownie: czterysta pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).
  1. Statystyczna liczba dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r. wyniosła - 199 dzieci.

 

 

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak