główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki otwartego konkurs ofert

Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 rok

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Opatów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.