główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2236679
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ234872
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 234872
   Historia 8983
   Godziny urzędowania 8812
   Organizacja Urzędu 10173
   Struktura Urzędu 9733
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 5346
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 2390
Organy
   Wójt Gminy 13546
     CV 4464
     Kompetencje 3860
     Kontakt 3132
     Dyżury 2491
   Zastępca Wójta Gminy 8100
   Sekretarz 7716
   Skarbnik 7804
   Rada Gminy 20827
     Przewodniczący Rady 4314
     Skład Rady 8607
     Regulamin 2405
     Kompetencje 2472
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10517
     Sesje 2406
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 4920
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 4971
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 4592
     Protokoły z sesji 5474
    ›    Rok 2003 1633
    ›    Rok 2004 1952
    ›    Rok 2005 2035
    ›    Rok 2006 1618
    ›    Rok 2007 1756
    ›    Rok 2008 1336
    ›    Rok 2009 1497
    ›    Rok 2010 1407
    ›    Rok 2011 1461
    ›    Rok 2012 4236
    ›    Rok 2013 1611
    ›    Rok 2014 1748
    ›    Rok 2015 1651
    ›    Rok 2016 927
    ›    Rok 2017 1091
    ›    Rok 2018 1426
    ›    Rok 2019 1290
    ›    Rok 2020 654
    ›    Rok 2021 110
     Interpelacje i zapytania radnych 1344
     Dyżury radnych 3369
   Komisje Rady 8493
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 943
     Komisja Rewizyjna 425
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 444
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 587
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 410
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3479
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5902
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3444
    ›    Komisja Rewizyjna 4218
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1279
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 280
   Komórki organizacyjne 9139
     Referaty Urzędu 2555
    ›    Referat Finansowy 2551
   Urząd Stanu Cywilnego 10173
     Numery kont 3361
   Samodzielne stanowiska 13807
     Radca Prawny 2233
Prawo Lokalne
   Statut 5961
   Regulamin 21785
   Budżet 9132
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 386
    ›    za rok 2018 306
    ›    za rok 2019 196
    ›    za rok 2020 0
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1196
    ›    Rok 2010 878
    ›    Rok 2011 704
    ›    Rok 2012 1069
    ›    Rok 2013 727
   Uchwały 19929
     Rok 2021 337
     Rok 2020 1296
     Rok 2019 1470
     Rok 2018 2297
     Rok 2017 1827
     Rok 2016 2841
     Rok 2015 5326
     Rok 2014 4729
     Rok 2013 4312
     Rok 2012 8375
     Rok 2011 2958
     Rok 2010 3420
     Rok 2009 2767
     Rok 2008 2242
    ›    I Kwartał 1366
    ›    II Kwartał 1253
    ›    III Kwartał 1146
    ›    IV Kwartał 1163
     Rok 2007 2738
    ›    I kwartał 1422
    ›    II Kwartał 1169
    ›    III Kwartał 1352
    ›    IV Kwartał 1459
     Rok 2006 2774
    ›    I Kwartał 1580
    ›    II Kwartał 1540
    ›    III Kwartał 1414
    ›    IV Kwartał 1497
     Rok 2005 2733
    ›    I Kwartał 1287
    ›    II Kwartał 1353
    ›    III Kwartał 1330
    ›    IV Kwartał 1440
     Rok 2004 2963
    ›    I Kwartał 1476
    ›    II Kwartał 1458
    ›    III Kwartał 1436
    ›    IV Kwartał 1423
     Rok 2003 6398
    ›    I Kwartał 1856
    ›    II Kwartał 2247
    ›    III Kwartał 1271
    ›    IV Kwartał 1381
   Podatki i opłaty lokalne 9984
     Podatek od nieruchomości 10164
     Podatek od środków transportowych 4844
     Podatek rolny 6012
     Podatek leśny 2809
     Podatek od posiadania psów 2430
     Opłata targowa 3194
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1954
     Podmiot opodatkowania 1859
     Przedmiot opadatkowania 1906
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2239
     Termin płatności 2323
     Ulgi i umorzenia 23
   Akty prawa miejscowego 1952
   Raport o stanie gminy 825
     Rok 2021 23
     Rok 2020 176
     Rok 2019 94
   Informacje Urzędu 11156
     Projekty Uchwał 2578
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7222
    ›    Rok 2005 2813
    ›    Rok 2006 4584
    ›    Rok 2007 1372
    ›    Rok 2008 1752
    ›    Rok 2009 5873
    ›    Rok 2010 3440
    ›    Rok 2011 1717
    ›    Rok 2012 5106
    ›    Rok 2013 3048
    ›    Rok 2014 1176
    ›    Rok 2015 813
    ›    Rok 2016 1253
    ›    Rok 2017 1360
    ›    Rok 2018 1376
    ›    Rok 2019 385
    ›    Rok 2020 364
     Informacje o środowisku 3086
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 8843
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 8528
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1586
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 19299
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 10951
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 12137
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2700
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 11055
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 707
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 4541
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1190
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 1206
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 1283
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 989
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1365
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 770
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 406
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 260
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 121
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 45
     Informacje o polowaniach zbiorowych 364
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 433
   Plan zagospodarowania przestrzennego 20379
   Gospodarka Odpadami 13036
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 106461
     Rok 2021 2898
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 1174
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 151
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 2742
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 2227
     Rok 2020 8963
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 895
     Rok 2019 7628
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1310
     Rok 2018 4300
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1411
     Rok 2017 21832
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 501
     Rok 2016 18642
     Rok 2015 20777
     Rok 2014 57371
     Rok 2013 24405
     Rok 2012 23692
     Rok 2011 13277
     Rok 2010 73875
     Rok 2009 25142
     Rok 2008 23642
     Rok 2007 27425
     Rok 2006 14422
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 11015
     Rok 2013 19322
     Rok 2014 16870
     Rok 2015 23207
     Rok 2016 19498
     Rok 2017 28410
     Rok 2018 12102
     Rok 2019 13143
     Rok 2020 19608
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 11012
     Rok 2014 7234
     Rok 2015 3509
     Rok 2018 600
     Rok 2019 520
     Rok 2020 610
     Rok 2021 156
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 9328
     Dowody osobiste 6253
     Meldunki 3899
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1086
     Mieszkania 2449
     Nieruchomości 3893
     Działalność gospodarcza 3726
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1637
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3187
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 3012
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1480
     Zwrot podatku akcyzowego 3684
     Ustalenie numeru porządkowego 1174
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1292
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2150
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1314
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 169
     Opłata adiacencka 87
Inne
   KOMUNIKATY 7430
     Rok 2020 11268
     Rok 2019 7861
     Rok 2018 13847
     Rok 2017 10239
     Rok 2016 1776
     Rok 2015 3760
     Rok 2014 1711
     Rok 2013 1791
     Rok 2012 3484
     Rok 2011 3777
     Rok 2009 - 2010 7637
   EMISJA OBLIGACJI 2364
     Rok 2014 9603
     Rok 2018 7125
     Rok 2020 181
   Jednostki organizacyjne 12157
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 23199
    ›    Statut 2240
    ›    Regulamin 2255
    ›    Struktura organizacyjna 2628
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2978
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 6509
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1943
    ›    Świadczenia rodzinne 4105
    ›    Fundusz alimentacyjny 1396
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1585
    ›    Karta Dużej Rodziny 1764
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 3483
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 3120
    ›    Program Rodzina 500+ 4052
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1709
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 875
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 1687
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 14952
    ›    Informacje 5249
   OŚWIATA 182
     Gminny Zespół Oświaty 5151
    ›    Kierownictwo 1941
    ›    Statut 1547
    ›    Regulamin 1420
     Szkoły Podstawowe 4133
    ›    Iwanowice Duże 3130
    ›    Opatów 2250
    ›    Waleńczów 3320
    ›    Wilkowiecko 3215
    ›    Złochowice 2980
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 3244
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1118
    ›    Rok 2017 568
    ›    Rok 2018 416
    ›    Rok 2019 289
    ›    Rok 2020 170
    ›    Rok 2021 57
     Kontrola zarządcza 40
    ›    Rok 2021 45
     Zamówienia poniżej 130 000 zł 27
    ›    Rok 2021 28
   Jednostki pomocnicze 6233
     Sołectwa 5409
    ›    Statut Sołectw 2855
   Instytucje kultury 3222
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4227
     Infrastruktura 1394
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1016
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1077
    ›    Drogi 2278
     Oferty 4213
   Organizacje pozarządowe 2957
     Rok 2021 52
     Rok 2020 198
     Rok 2019 219
     Rok 2018 318
     Rok 2017 388
     Rok 2015 645
     Rok 2013 1088
     Rok 2012 1252
   Petycje 1024
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 396
     Petycje - 2017r. 395
     Petycje - 2019r. 404
     Petycje - 2020r. 123
   Kontrole 466
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 213
   Powszechny Spis Rolny 2020 653
   WYBORY i REFERENDA 7317
     Wybory Prezydenckie 2010 1582
     Wybory Samorządowe 2010 2985
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1985
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3189
     Wybory Samorządowe 2014 9566
     Wybory Prezydenckie 2015 7356
     Referendum 2015 5483
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4789
     Wybory Samorządowe 2018 7534
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2068
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2060
     Wybory Prezydenckie 2020 2529
   Wybory ławników 719
   Oświadczenia majątkowe 13288
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1770
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1861
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1502
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1384
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1345
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1348
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1490
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1486
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1405
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1298
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1113
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1313
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1224
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1335
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1380
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1320
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1399
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1307
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1869
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1317
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1314
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1206
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1203
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1408
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1156
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1376
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1281
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1198
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1057
    ›    Wójt 1620
    ›    Urząd 1079
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1418
    ›    Rada Gminy 1346
    ›    Rada Gminy 1243
    ›    Urząd 960
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1038
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1008
    ›    Wójt 953
    ›    Wójt 833
    ›    Rada Gminy 950
    ›    Wójt 914
    ›    Rada Gminy 1070
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1309
    ›    Rada Gminy 964
    ›    Wójt 841
    ›    Urząd 825
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 769
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5053
    ›    Urząd 876
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 901
    ›    Rada Gminy 2316
    ›    Wójt 846
    ›    Urząd 848
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 822
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1510
    ›    Rada Gminy 1178
    ›    Wójt 810
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 1027
    ›    Wójt 875
    ›    Rada Gminy 1512
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1389
    ›    Rada Gminy 6586
    ›    Wójt 1116
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1316
    ›    Rada Gminy 2134
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5077
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 865
    ›    Urząd 755
    ›    Wójt 1366
    ›    Rada Gminy 1099
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1202
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 848
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 735
    ›    Urząd 705
    ›    Wójt 623
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1214
    ›    Rada Gminy 1041
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 611
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1039
    ›    Urząd 663
    ›    Wójt 752
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1319
    ›    Wójt 525
    ›    Urząd 558
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 600
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1122
    ›    Rada Gminy 889
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 473
    ›    Wójt 307
    ›    Rada Gminy 464
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 732
    ›    Wójt 404
    ›    Rada Gminy 725
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1027
    ›    Urząd 472
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 454
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 773
    ›    Wójt 542
    ›    Rada Gminy 698
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1559
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1442
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 271
    ›    Urząd 269
    ›    Wójt 230
    ›    Rada Gminy 391
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 616
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 436
    ›    Urząd 330
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2
     Druki Oświadczeń 1674
   Informacje nieudostępnione 5562
   Strategia RIT Subregion Północny 1549
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 36385
     Rok 2008 8309
     Rok 2009 5619
     Rok 2010 2353
     Rok 2011 7025
     Rok 2013 3717
     Rok 2014 2450
     Rok 2015 8108
     Rok 2016 2902
     Rok 2017 2778
     Rok 2018 4226
     Rok 2019 7425
     Rok 2020 3467
   Projekty UE 9736
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2537
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1845
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1339
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4760
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5327
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 791
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 1024
   Redakcja Biuletynu 10354
   Deklaracja dostępności 319
   Koordynator ds. dostępności 248
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 58