główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie radnego Andrzeja Zalskiego dot. udostępnienia informacji na temat wydatkowania środków uzyskanych z emisji obligacji oraz podanie kwoty, jaka została wydatkowana