główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 0120.1.12.2016 Wójta Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów.