główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu
potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) –
Wielopole”.

Załączniki:
Obwieszczenie64 KB